English Estonian
Avaldatud: 2022-06-03 15:17:02 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

PARANDUSTEADE: Cleveron Mobility AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise teade

 

*Börsiteates on parandatud Cleveron Mobility AS veebilehe aadressi: https://cleveronmobility.com/et/investor/.

Cleveron Mobility AS (registrikood 16472103, aadress Reinu tee 48, Viljandi, Viljandi maakond 71020; „Ettevõte“) annab käesolevaga teada oma aktsiate esmase avaliku pakkumise („Pakkumine“) toimumisest. Pakkumine viiakse läbi kooskõlas Ettevõtte poolt koostatud ettevõtte kirjeldusega („Ettevõtte Kirjeldus“), mis on kättesaadav aadressil https://cleveronmobility.com/et/investor/. Lisateave Pakkumise kohta on esitatud Ettevõtte Kirjelduses. Ettevõtte Kirjeldus on koostatud vastavalt Nasdaq Tallinn AS („Börs“) alternatiivturu First North reeglitele.

Pakkumise põhitingimused

Pakkumise tulemusel soovib Ettevõte kaasata kuni 5 miljonit eurot, emiteerides kuni 2 673 795 uut lihtaktsiat („Pakkumise Aktsiad“). Pakkumise tulemusel kaasatud vahendeid planeerib Ettevõte kasutada tehnoloogiaarenduseks ja muudeks äriarendusteks.

Pakkumise käigus pakutakse Pakkumise Aktsiaid Eesti jaeinvestoritele.

Pakkumise Aktsiate märkimisperiood algab 6. juunil 2022 kell 10:00 (Eesti aja järgi) ja lõpeb 17. juunil 2022 kell 16:00 (Eesti aja järgi) („Pakkumise Periood“), kui Pakkumist ei lükata edasi ega tühistata.

Pakkumise Aktsia märkimise eest tasutav hind („Pakkumise Hind“) on EUR 1,87 iga Pakkumise Aktsia kohta.

Pakkumise Aktsiaid märkida soovival investoril peab olema avatud väärtpaberikonto Nasdaq CSD Eesti filiaali kontohalduri juures ja ta peab esitama Pakkumise Perioodi jooksul Pakkumise Aktsiate märkimisekorralduse vastavalt Pakkumise tingimustele. Kontohaldurite nimekiri on leitav siin: https://nasdaqcsd.com/list-of-account-operators/.

Pakkumise eeldatav ajakava on järgmine:

6. juuni 2022 kell 10:00 (Eesti aeg) Pakkumise Periood algab
17. juuni 2022 kell 16:00 (Eesti aeg) Pakkumise Periood lõpeb
20. juunil 2022 või selle paiku Pakkumise tulemuse väljakuulutamine
22. juunil 2022 või selle paiku Pakkumisega seotud arvelduste tegemine
28. juunil 2022 või selle paiku Esimene kauplemispäev alternatiivturul First North

Noteerimine ja kauplemisele lubamine

Ettevõte on esitanud Börsile taotluse kõigi Ettevõtte aktsiate, sh Pakkumise Aktsiate („Aktsiad“) kauplemisele lubamiseks alternatiivturul First North. Eeldatavalt algab Aktsiatega kauplemine 28. juunil 2022 või selle kuupäeva paiku.

Ettevõtte Kirjelduse kättesaadavus

Ettevõtte Kirjelduse tekst on kättesaadav elektroonilisel kujul Ettevõtte veebisaidil (https://www.cleveronmobility.com) alates käesoleva teate kuupäevast.

Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid lugema läbi Ettevõtte Kirjelduse ja pidama vajadusel nõu isikutega, kelle erialaks on selliste investeeringute nõustamine.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda:

Arno Kütt
Cleveron Mobility AS juhatuse esimees

arno.kutt@clevon.com

https://www.cleveronmobility.com

 

**** OLULINE TEAVE ****

Käesolev teade on reklaam ega kujuta endast Aktsiate müügipakkumist ega üleskutset Aktsiate märkimiseks. Käesolev reklaam ei kujuta endast prospekti Prospektimääruse (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2017/1129) tähenduses. Pakkumises osalemine, Aktsiate märkimine ja Aktsiatesse investeerimine järelturul kätkeb teatud riske. Soovitame potentsiaalsetel investoritel enne investeerimisotsuse tegemist Ettevõtte Kirjeldus tervikuna läbi lugeda. Vajadusel soovitame konsulteerida asjatundjaga. Ettevõtte aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis. Ettevõtte Kirjeldus on kättesaadav Ettevõtte veebisaidil aadressil https://www.cleveronmobility.com. Ettevõtte Kirjeldus ei kujuta endast prospekti Prospektimääruse tähenduses.

 

TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRAALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAFRIKAS EGA ÜHESKI MUUS JURISDIKTSIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.