English Estonian
Avaldatud: 2022-01-20 15:30:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Kvartaliaruanne

2021. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm)Q4/21Q4/20yoy12m/2112m/20yoy
Supermarketid151,4143,45,6%569,0524,48,5%
Kaubamaja32,729,411,4%93,488,85,2%
Autokaubandus29,625,118,1%145,8117,624,0%
Turvasegment2,32,016,0%8,26,035,9%
Kinnisvara1,51,45,1%5,35,13,1%
Müügitulud kokku217,5201,38,1%821,6741,910,7%
       
Supermarketid6,33,580,3%20,515,531,9%
Kaubamaja0,30,9-69,0%-0,7-1,4-50,4%
Autokaubandus1,60,4342,8%7,42,2242,7%
Turvasegment-0,10,0100,0%0,00,0-217,6%
Kinnisvara4,12,656,9%12,110,119,9%
IFRS 16-0,4-0,8-46,3%-2,9-2,417,8%
Maksueelne kasum kokku11,96,678,9%36,524,052,3%

Grupi 2021. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 217,5 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 8,1%. 2021. aasta müügitulu oli 821,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2020. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 741,9 miljonit eurot, 10,7%. Grupi 2021. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 11,7 miljonit eurot, mis oli 46,6% kõrgem eelnenud aasta võrreldava perioodi kasumist. Grupi 2021. aasta puhaskasum oli 32,0 miljonit eurot, mis ületas eelnenud aasta tulemust 64,2%. Maksueelne kasum oli 2021. aastal 36,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 52,3%.

Kaubandusettevõtete müügitulu kasvas Eestis 2021. aasta üheteistkümne kuuga rekordilised 17,8% ning tarbimisjulguse kasvu oli näha ka neljandas kvartalis. Vaatamata sellele, et müügitulu kasvatasid kõige enam näiteks kütuse ja elektroonika jaemüügi segmendid, kus Grupp tegev ei ole, andis tarbijate kindlustunne hoogu samuti Grupi müügitulemusele, kasvatades kõigi Grupi segmentide müüke nii aasta kokkuvõttes kui viimases kvartalis. Piirangute perioodil turvaliselt e-poode külastama harjunud kliendid jätkasid jõudsalt Grupi e-poodide külastamist ka aasta viimases kvartalis. Kasumi ja kasumlikkuse kasvu toetas 2020. aastal supermarketite segmendile lisandunud kaupluste edukas integreerimine ja keskusköögi tootmisseadmete uuendused, samuti autosegmendi edukas müügitegevus. Neljandas kvartalis survestasid Grupi kasumit energiahindade varasemast oluliselt kiirem kasv ja tööjõupuudusest tingitud tööjõukulude jätkuv kasv. Kinnisvarasegmendis mõjutas 2021. aasta neljanda kvartali kasumit kinnisvarainvesteeringute üleshindlus summas 2,2 miljonit eurot. Grupi puhaskasumit vähendas 2,9 miljoni euro võrra IFRS 16 kohane rendilepingute arvestuslik kahjum (2020. aastal oli vastav näitaja 2,4 miljonit eurot).

Aruandekvartalil uuendati Selveri Valga kauplus. Varasemalt 2021. aastal renoveeris Selver Jaamamõisa kaupluse. I kvartalis oli mahukaimaks uuenduseks Comarketi kaubamärgi all tegutsenud kaupluste üleviimine Selver ABC kaubamärgi alla ning Comarketi, Delice kaupluste ning Solaris Toidupoe integreerimine Selveri tarneahela ning IT süsteemidega. Samuti tehti I kvartalis algust Selveri e-poodide tarkvaraplatvormi uuendamisega, mis valmis täielikult III kvartali lõpuks. Alates 1. juunist 2021 laiendas e-Selver e-poe teenuse teeninduspiirkonna üle-eestiliseks. Laienemisega muutus Selver ainsaks Eesti e-toidupoeks, mis toob kulleriga kauba koju igas Mandri-Eesti maakonnas kogu selle ulatuses. Aruandeaastal lõpetati Grupi üks olulisemaid viimaste aastate suurarendusi, milleks oli Kulinaaria keskusköögi uue tootmishoone valmimine koos varasema tehasehoone renoveerimisega ning tootmishoonete omavahelise ühendamisega, mille käigus tootmispinna suurus kahekordistus. Tänaseks on tootmispinda üle 6000 ruutmeetri. Uus tootmishoone on Baltimaade moodsaim oma valdkonnas. Kaubamajade segmendis viid läbi Kaubamaja Tallinna müügimaja Ilu- ja Toidumaailma renoveerimised, kus Tallinna Toidumaailm suleti täielikult remondiks kaheks kuuks 2021. aasta suvel. 2021. aasta septembris teatas Grupp börsile strateegilisest otsusest lõpetada jalatsiäriga ning kõik ABC KING ja SHU kauplused 2022. aasta jooksul järk-järgult sulgeda.

Finantsinspektsioon andis 2021. aasta detsembris Grupi tütarettevõttele TKM Finants AS krediidiandja tegevusloa, mis annab ettevõttele õiguse pakkuda klientidele tarbijakrediiti. Kaupmeeste poolt pakutavad erinevad maksevõimalused on tänasel päeval kaubanduses möödapääsmatud ning nende eelis kliendile on kiirus ja mugavus ning lepingu sõlmimine otse kaupmehega. Rohkem kui aasta tagasi alustas Grupp Partner Kuukaardi ostulimiidi väljastamist, mille kasutamisel on kliendil võimalus ostude eest tasuda kord kuus arve alusel. Partner Kuukaart on hästi vastu võetud ja järgmise sammuna on klientidele kavas pakkuda järelmaksutooted. Samuti jätkub koostöö Grupi pikaajalise partneri LHV Pangaga, kes jätkab kindla sihtgrupi ja välja kujunenud kasutajaskonnaga Partner Pangakaardi väljastamist, mis on võrreldes järelmaksutoodetega teiselaadne toode.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2021. aasta konsolideeritud müügitulu oli 569,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrreldes 8,5%. Neljanda kvartali konsolideeritud müügitulu oli 151,4 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 5,6%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2021. aastal 0,40 tuhat eurot, ületades eelmise aasta vastavat näitajat 2,6%. Neljandas kvartalis oli vastav näitaja 0,43 tuhat eurot, kasvades, võrrelduna eelnenud aasta sama perioodiga, 5,2%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetri kohta oli 2021. aastal 0,42 tuhat eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 3,0% ja neljandas kvartalis keskmiselt 0,45 tuhat eurot, kasvades vastavalt 5,7%. Kauplustest tehti 2021. aastal 42,4 miljonit ostu, mis oli baasaastast 4,1% enam.

2021. aasta neljandas kvartalis oli konsolideeritud maksueelne kasum 6,3 miljonit eurot, kasvades aastaga 2,8 miljonit eurot. Sama perioodi puhaskasum oli 5,7 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrreldes 1,7 miljonit eurot. 2021. aasta supermarketite segmendi maksueelne kasum oli 20,5 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 5,0 miljonit eurot. Aasta puhaskasum oli 18,4 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelnenud aastaga 4,4 miljonit eurot. Alates 1. juunist 2020 sisaldavad Supermarketi segmendi tulemused ABC Supermarketsi tulemusi.

Sarnaselt kogu Eestiga mõjutasid supermarketite segmenti 2020. aasta märtsis alanud COVID-19 viirusega seonduvalt klientide ostukäitumise ning tarbimisharjumuste muutused. Need on toonud kaasa väljakutseid kaupadega opereerimisel ning jätkuvalt suurendanud kulutusi klientide ning töötajate isikukaitsevahenditele.

Selveri tulemust mõjutas 2020. aasta II kvatalis omandatud ABC Supermarkets AS, millega Selveri kaupluste arv suurenes 19 kaupluse võrra. 2021. aasta veebruaris ühe kaupluse müügitegevus lõpetati ja aasta lõpuga jätkub müügitegevus 18-nes lisandunud kaupluses. 2021. aastal on Selver laiendanud ühe kaupluse müügipinda ning renoveerinud kaks kauplust, neist ühe neljandas kvartalis. Renoveerimistegevuseks oli kauplus neljandas kvartalis klientidele suletud kuus nädalat. Tulemuste võrreldavust mõjutab veel baasperioodis 2020. aasta juulis avatud uus Selver ja kolme Selveri kaupluse renoveerimine, kahe kaupluse müügipinna laiendamine, ühe kaupluse sulgemine ning liigaasta mõju. 2021. aastal viidi lõpule Comarketi märgi all tegutsevate kaupluste üleviimine Selver ABC märgi alla ning tehti IT-tarkvara uuendusi Delice kaupluses ja Solaris Toidupoes. Delice ja Solarise kauplustes avati klientidele Delice Express teenus – kui varasemalt oli nendes kauplustes iseteeninduskassad, siis nüüd on lisatud võimalus sooritada oste mugavalt puldiga. Kaupluste uue kaubamärgi alla toomise ja IT-tarkvare uuenduse protsessiga kaasnesid mõnepäevased kaupluste sulgemised seadmete vahetuseks ning ühekordsed kulud ja investeeringud. Jätkunud on tegevused Selver ABC märgi all töötavate kaupluste sortimendiga ning kogu Selveri keti hõlmavate tööprotsesside efektiivistamisega. Kolmandas kvartalis rebränditi neli väiksemat Selver kauplust Selver ABC kaubamärgi alla. 2021. aastal tehti investeeringuid populaarsesse SelveEkspressi teenusesse. Uuendati SelveEkspressi tehnoloogilist platvormi, lisati täiendavaid terminale kauplustesse, kus klientide huvi teenuse vastu on oluliselt kasvanud ning alustati SelveEkspressi teenuse avamist Selver ABC kauplustes. Supermarketite segmenti kuuluv Kulinaaria OÜ, mis kliendile on tuttav Selveri Köögi kaubamärgina, sai 2021. aastal valmis tehase juurdeehituse, mille käigus tootmispinna suurus kahekordistus ja ulatub nüüd üle 6000 ruutmeetri. Uus tootmishoone on Baltimaade oma ala moodsaim. 2021. aasta Selveri Köögi käibekasv oli 13%. Uute tootmisseadmete abil on optimeeritud tootmisprotsesse ja vähendatud käsitöö mahtu, mis on võimaldanud vähenda toomiskulusid.

Võrrelduna aasta varasema perioodiga, milles juba sisaldub oluline e-kaubanduse mahu kasv võrreldes 2019. aastaga, on e-Selveri tellimuste arv aastaga kasvanud ligi kaks korda. 2021. aasta algusest on mitmeetapiliselt laiendatud e-Selveri teeninduspiirkonda, mis juunikuust alates katab kogu mandri Eesti ja suuremad saared. e-Selver on suurima teeninduspiirkonnaga ja tunnustatud kui 2021. aasta kõige kasutajasõbralikum e-pood toidukaupade kategoorias. e-Selveri üle-eestiline kojukandeteenust tunnustati „2021 aasta Logistika tegu“ tiitliga.

Aasta kasumi kujunemisele avaldasid eelkõige olulist positiivset mõju head käibe tulemused, eriti soojade ilmadega suveperioodil ning tootegruppides, mida eelmisel aastal Covid-19 levik negatiivselt mõjutas. Negatiivselt mõjutasid kasumit kiirem tööjõukulude kasv ja ABC Supermarketsi ostu ning Selveri märgi alla toomisega seotud kulud. Tööjõu nappus tööturul on kaasa toonud palgasurve. Samuti tingis tööjõukulude ajutise kasvu ABC Supermarketi kaupluste protsesside integreerimine Selveri lahendusse, suurem tööjõuvajadus e-kaubanduse segmendis, kus teenuse pakkumine on võrreldes füüsilise poega ressursimahukam, ning suuremad kulutused töötajate kasvanud haiguspäevade katteks. Kasumile avaldavad mõju ka energiahinnad, mis on tõusnud tavapärasest kohati kordades kõrgematele tasemetele.

Kaubamajad

Kaubamajade segmendi 2021. aasta müügitulu oli 93,4 miljonit eurot, ületades eelnenud aasta müügitulu 5,2%. Neljandas kvartalis oli Kaubamajade segmendi müügitulu 32,7 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 11,4%. Segmendi 2021. aasta maksueelne kahjum oli 0,7 miljonit eurot. Kahjum vähenes aastaga 0,7 miljonit eurot. Neljanda kvartali maksueelne kasum oli 0,3 miljonit eurot, olles eelnenud aasta sama perioodi tulemusest 0,6 miljoni euro võrra nõrgem.

Kaubamaja 2021. aasta müügitulemust mõjutas esimeses kvartalis Eesti Vabariigi Valitsuse poolt pandeemia tõttu välja kuulutatud eriolukord, mille tagajärjel sulges Kaubamaja seitsmeks nädalaks kõik tööstuskaupade maailmad nii Tallinnas kui ka Tartus. Avatuks jäid ainult Toidumaailmad. Kaubamaja taasavati 2. mail. 2020. aastal olid kaubanduskeskused suletud kuus nädalat. Taasavatud müügimajades oli nõudlus suvekaupade järele suur ja suvised allahindluskampaaniad olid edukad. Kaubamaja tegevuskasumit mõjutas negatiivselt Tallinna Ilu- ja Toidumaailma renoveerimine suvekuudel, kus Tallinna Toidumaailm suleti remondiks 25. juunil ja taasavati täiesti uuenenuna 26. augustil. Klientide huvi uuenenud maailmade vastu oli suur. Sügishooaja kampaaniad, mis algasid Ilu Ajaga septembris, Osturalli oktoobris ja lõpuks ka jõulumüügid, olid läbi aegade edukamad. 2022. aasta alguses on plaanis Tallinna Naistemaailma täielik renoveerimine, mis peaks uuenenuna avatama 8. märtsil. 2022. aastal alustatakse ka Tartu Toidumaailma uue kontseptsiooni väljatöötamise ja planeerimisega. Kaubamaja e-poel on plaanis üle minna uuele tarkvaralahendusele, millega parandatakse veelgi klientide kasutusmugavust ja lisatakse erinevaid funktsionaalsusi. Uuendatakse ka e-poe fotostuudio tehnoloogia. Kaubamaja 12 kuu keskmine müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,3 tuhat eurot kuus, mis on 4,4% kõrgem kui eelnenud aasta samal perioodil.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2021.aasta neljanda kvartali müügitulu oli 2,1 miljonit eurot, kasvades 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 21,1%. Neljandas kvartalis 2021. aastal oli kasum 0,2 miljonit eurot, mis oli 2020. aasta võrreldava perioodi tulemusest parem 0,1 miljonit eurot. 2021. aasta müügitulu oli 5,5 miljonit eurot, mis on 2020. aastaga võrreldes 11,5% enam. 2021. aasta kasum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli 2020. aasta tulemusest parem 0,1 miljonit eurot. I.L.U. kaupluste neljanda kvartali müügitulu kasvatasid õnnestunud jõulumüükide kõrval üldine tarbijate kindlustunde kasv ja soodne majandusolukord. Aasta tulemustele avaldasid positiivset mõju õnnestunud sortimendilaiendused uutele kaubagruppidele. 2022. aastal alustatakse I.L.U. kaupluste kontseptsiooniuuendustega ja renoveeritakse kaks kauplust. Samuti suurendatakse e-poe komplekteerimisvõimekust laiendades e-poe ladu.

Alates 01.04.2021 Kaubamajade segmendis raporteeritava TKM King AS poolt opereeritavate jalatsikaupluste müügitulu oli 2021. aastal 6,1 miljonit eurot. Võrreldes aasta varasemaga vähenes müügitulu 11,0%. Neljandas kvartalis oli jalatsikaupluste müügitulu 1,6 miljonit eurot, mis on eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes 16,1% väiksem. 2021. aasta kahjum oli 2,8 miljonit eurot. Aasta varasemaga võrreldes suurenes kahjum 1,1 miljoni euro võrra. Neljanda kvartali kahjumiks oli 1,9 miljonit eurot, mis võrreldes aasta varasemaga suurenes 1,7 miljonit eurot. Lähtuvalt aruandeaasta septembris Grupi poolt tehtud strateegilisest otsusest väljuda 2022. aasta jooksul jalatsiärist, alustati neljandas kvartalis järkjärgulist varude realiseerimist ja tehti ettevalmistusi kaupluste sulgemiseks. Ärikahjumit suurendas kaupluste sulgemiskuludega seotud reservide moodustamine.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2021. aasta müügitulu oli 145,8 miljonit eurot, mis ületas eelnenud aasta müügitulu 24,0%. Neljanda kvartali 29,6 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat sama perioodi müügitulu 18,1%. Kaheteistkümne kuu jooksul müüdi kokku 5 884 uut sõidukit, sellest neljandas kvartalis 1 147 sõidukit. Segmendi 2021. aasta puhaskasum oli 6,9 miljonit eurot, olles 5,1 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast kasumist. Segmendi 2021. aasta maksueelne kasum oli 7,4 miljonit eurot, ületades 2020. aasta maksueelset kasumit 5,3 miljoni euro võrra. 2021. aasta neljanda kvartali maksueelne kasum oli 1,6 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 1,2 miljonit eurot parem.

Neljanda kvartali sõidukite müüki mõjutas auto koostisosade puudusest tingitud uute sõidukite defitsiit ning kättesaadavus. Ettevaatav varude planeerimine andis võimaluse Grupi autosegmendil välja paista ning tõusta Kia’ga oktoobrikuus enimmüüdud sõiduautoks Eestis. Suurenenud nõudluse tingimustes kasvas müügimarginaal ja kogu segmendi kasumlikkus.

Turvasegment

Turvasegmendi 2021. aasta neljanda kvartali grupiväline müügitulu oli 2,3 miljonit eurot, kasvades eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes 16,0%. Kõige kiiremat kasvu näitas jätkuvalt rahavedude valdkond. Segmendi neljanda kvartali maksueelseks kahjumiks kujunes 0,1 miljonit eurot. Kahjum suurenes eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes 0,03 miljoni euro võrra. Turvasegmendi 2021. aasta grupiväline müügitulu oli 8,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 35,9%. 2021. aasta maksueelse kasumiga jäädi nulltasemele, mis on sarnane varasema tulemusega.

2021. aasta tervikuna oli turvasegmendile intensiivne arengute ja kiirete muutuste aasta. Ettevõtte kõik valdkonnad kasvatasid oma ärimahtusid ja kohanesid edukalt muutlikes tingimustes. Kasumlikkusele suurim negatiivne mõju oli aasta viimaste kuude energiahindade kasvul ja tööjõupuudusel, mis tõstis märkimisväärselt tööjõukulusid.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2021. aasta grupiväline müügitulu oli 5,3 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 3,1%. Segmendi neljanda kvartali grupiväline müügitulu oli 1,5 miljonit eurot. Müügitulu kasvas võrdlusperioodil 5,1%. Kinnisvarade segmendi 2021. aasta maksueelseks kasumiks kujunes 12,1 miljonit eurot. Kasum kasvas eelnenud aastaga võrreldes 19,9%. Segmendi neljanda kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 4,1 miljonit eurot. Maksueelne kasum kasvas võrdlusperioodil 56,9%. Segmendi neljanda kvartali kasumit mõjutas iga-aastane kinnisvarainvesteeringute õiglasele väärtusele hindamine, mille tulemusena kvartali kasum kasvas 2,2 miljonit eurot.

Koroonaepideemia avaldas segmendi müügitulule mõju kogu 2021. aasta vältel. Suuremat mõju avaldasid piirangud mõju Tallinna kesklinnas asuvatele üüripindadele ja toitlustus- ning meelelahutusasutustele. Tartu Kaubamaja keskus on võrreldes aasta varasemaga viiruse tõkestamise piirangutest kiiresti taastunud. Segmendi müügitulu ja kasumi kasvu toetasid II poolaastal Läti kinnisvaraettevõttes grupivälisetele osapooltele üürile antud äripinnad. III kvartalis müüdi Saare maakonnas asunud kinnistu. 2021. aastal soetati Laulasmaa Selveri kinnistu ning ärimaa Harjumaal.

Kinnisvarasegmendi ja kogu Grupi jaoks olulise märgiga sündmus oli alates 2021. aasta 1. septembrist roheenergiale üleminek. See tähendab, et Grupi omanduses olevatel kaubanduspindadel tarbitav elekter on toodetud 100% taastuvatest energiaallikatest.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

 31.12.202131.12.2020
VARAD  
Käibevara  
Raha ja pangakontod29 98132 757
Nõuded ja ettemaksed20 67315 894
Varud68 36977 334
Käibevara kokku119 023125 985
Põhivara  
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed304335
Sidusettevõtjad1 7451 712
Kinnisvarainvesteeringud62 69060 347
Materiaalne põhivara 431 263388 757
Immateriaalne põhivara20 28420 148
Põhivara kokku516 286471 299
VARAD KOKKU635 309597 284
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused40 64649 402
Võlad ja ettemaksed111 345102 841
Lühiajalised kohustused kokku151 991152 243
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused238 705217 349
Edasilükkunud tulumaksukohustus4 4764 408
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud267277
Pikaajalised kohustused kokku243 448222 034
KOHUSTUSED KOKKU395 439374 277
Omakapital  
Aktsiakapital16 29216 292
Kohustuslik reservkapital2 6032 603
Ümberhindluse reserv109 543102 630
Konverteerimiserinevused0-149
Jaotamata kasum111 432101 631
OMAKAPITAL KOKKU239 870223 007
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU635 309597 284

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

 IV kvartal 2021IV kvartal 202012 kuud 202112 kuud 2020
     
Müügitulu217 545201 253821 648741 938
Muud äritulud2 3393094 3321 285
     
Müüdud kaupade kulu-156 096-147 608-607 239-556 712
Teenuste kulud-14 324-12 647-48 874-44 009
Tööjõukulud-25 956-23 016-88 755-78 301
Põhivara kulum ja väärtuse langus-9 932-9 888-38 963-35 137
Muud ärikulud-464-523-931-1 057
Ärikasum13 1127 88041 21828 007
Finantstulud2142
Finantskulud-1 283-1 272-4 909-4 239
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil2720183191
Kasum enne tulumaksustamist11 8586 62936 49623 961
Tulumaks-1471 361-4 480-4 462
Aruandeperioodi puhaskasum11 7117 99032 01619 499
Muu koondkasum    
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse    
Maa ja ehitiste ümberhindlus9 28411 2259 28411 225
Konverteerimiserinevused-1490-1490
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku9 13511 2259 13511 225
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM20 84619 21541 15130 724
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta
(eurodes)
0,290,200,790,48

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000

ManusBors_Kaubamaja_4Q2021_est.pdf