Published: 2020-01-10 15:05:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė atlieka strateginių Bendrovės veiklų analizę

Atsižvelgdama į AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės pagrindinį  strateginį  tikslą – vykdyti konkurencingą ir pelningą pieno produktų gamybos verslą, Bendrovės valdyba nusprendė per 2020 m. I ketvirtį atlikti strateginių bendrovės vykdomų veiklų analizę ir įvertinti galimas tolimesnes alternatyvias veiklas, siekiant sukurti didesnę vertę bendrovės akcininkams. Atlikdama vertinimą, Bendrovės valdyba taip pat analizuos ir potencialias galimybes parduoti arba atsisakyti dalies esamų veiklų arba įsigyti ar pradėti naujas veiklas, susijusias su pagrindinio strateginio tikslo įgyvendinimu. Finansinę analizę Bendrovė atliks savo jėgomis, o susijusias teisines konsultacijas teiks advokatų kontora Ellex Valiūnas ir partneriai. 
AB Vilkyškių pieninės valdyba pažymi, kad papildomi su šiuo procesu susiję pranešimai bus paskelbti tik tokiu atveju, jeigu valdyba priimtų sprendimą pasirašyti įpareigojančią sutartį ar sutartis dėl konkretaus sandorio ar sandorių sudarymo.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: 8 441 55 102