Paskelbta: 2020-11-23 15:51:00 CET
Linas Agro Group
Metinė informacija

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2019–2020 finansinių metų metinę informaciją

2020 m. lapkričio 23 d. visuotinis AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimas patvirtino AB „Linas Agro Group“ finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą bei nepriklausomo auditoriaus išvadą už finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d.

Papildomą informaciją suteiks:

AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika
Mob. 8 619 19 403
E. p. m.sileika@linasagro.lt

PriedasLNA_2019-2020_IFRS_MP_LT_.pdf