Offentliggjort: 2018-02-19 10:00:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Prospekter/prospekt medd.
Selskabsmeddelelse nr. 19, 2018 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for fastforrentede konverterbare særligt
dækkede
realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende
ISIN-kode:

Annuitetsobligationer med fast rente,
   konverterbare

+-----------+------+------------+-------------+----------+-------
   ---+------+
|ISIN-kode
 |Nom. |Navn    |Åbningsdato |Lukkedato |Udløbsdato|Valuta|
|     
|rente/|      |       |     |     |   |
|     
|udløb |      |       |     |     |   
   |
+-----------+------+------------+-------------+----------+----------+------+
|
   DK000204099|2,5%
 |2,5NDASDRO50|   20/02-2018|31/08-2020|01/10-2050|DKK  |
|-7     |2050 |
      |       |     |     |   
   |
+-----------+------+------------+-------------+----------+----------+------+


   Vi
henviser i øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes
til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


Endelige vilkar SDRO fastforrentede konverterbare-NYT UDKAST.pdf