Publicēts: 2014-02-13 12:41:06 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

12. un 13.februāra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts 13.februārī)

Trešdien, 12.februārī, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2015.gada 13.februārī.
Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 12 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.
Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 37,4 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 3,1 reizi.
Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 0,450% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 0,374%.

Ceturtdien, 13. februārī, notikušajā fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts kases piedāvātās 12 mēnešu parādzīmes 3 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.
Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 6 milj.EUR un pārsniedza piedāvājumu 2 reizes.

         Valsts kase
         Tālr.: 67094222
         Fakss: 67094220
         e-pasts: kase@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase