English Estonian
Avaldatud: 2021-06-09 07:00:00 CEST
EfTEN Real Estate Fund
Börsiteade

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.05.2021

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.05.2021 oli 16,98 eurot. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.05.2021 seisuga 18,12 eurot. Nii NAV kui EPRA NAV suurenesid mais 0,9% võrra.

Mais teenis EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud müügitulu kokku 1 040 tuhat eurot, mis on 89 tuhat eurot rohkem kui aprillis ning ühtlasi fondi ajaloo parim tulemus – Covid 19 allahindluste järk-järguline lõppemine aitab ka eelmisel aastal soetatud uute kinnisvarainvesteeringute mõju paremini esile tuua. Fondi kinnisvaraportfellis on tavapärasest 5% madalam veel vaid Saules Miestase kaubanduskeskuse üüritulu, kus Covid-19 kriisiga seotud allahindlused osadele klientidele (restoranid ning mõned jalatsikauplused) jätkuvad tõenäoliselt veel suve lõpuni.

Fondi konsolideeritud EBITDA oli mais 854 tuhat eurot, mis on 52 tuhat eurot kõrgem, võrreldes aprilliga ning sarnaselt müügitulule samuti fondi ajaloo tugevaim tulemus.

Selle aasta viie kuu jooksul on fond teeninud 4,9 miljoni euro (2020 5 kuud: 4,0 miljoni euro) suuruse müügitulu juures 4,1 MEUR (2020: 3,2 MEUR) EBITDA-d. EBITDA on võrreldes eelmise aastaga kasvanud kokku 864 tuhat eurot, millest 663 tuhat eurot on toonud uute kinnisvarainvesteeringute lisandumine.

Fondi konsolideeritud üle tähtaja võlgnevus oli 31. mai seisuga 191 tuhat eurot, vähenedes mais 174 tuhande euro võrra. Üle tähtaja võlgnevus on täies ulatuses seotud Saules Miestase ajatatud võlgnevusega, mis jätkuvad osaliselt augusti lõpuni.

Fondi konsolideeritud raha jääk kasvas mais 420 tuhande euro võrra ning oli seisuga 31.05.2021 6,4 MEUR.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 31.05.2021 seisuga 71,712 miljonit eurot (31.12.2020: 71,483 miljonit eurot). Fondi juuni alguses lõppenud aktsiaemissioonist laekuvad vahendid kajastatakse fondi konsolideeritud bilansis juunis.

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 6559 515
E-mail: marilin.hein@eften.ee

ManusEREF_III_reports_monthly_05_2021.pdf