Publicēts: 2018-05-29 10:19:53 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Finanšu informācija

Galvenie operatīvie finanšu rādītāji

Rīga, Latvija, 2018-05-29 10:19 CEST -- Turpinot nodrošināt caurspīdīgu likvidācijas procesu, ABLV Bank publicē finanšu informāciju uz 30. aprīli.  

Būtiskākie finanšu rādītāji:

  • 2018. gada 30. aprīlī bankas aktīvu apjoms bija 2,40 miljardi EUR, noguldījumu apjoms bija 1,60 miljardi EUR, bet kredītportfelis — 828,3 miljoni EUR.
  • Bankas peļņa 2018. gada 30. aprīlī bija 3,7 miljoni EUR.
  • Bankas kapitāls un rezerves — 351,7 miljoni EUR. 
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2018. gada 30. aprīlī bija 24,69 % (minimālais līmenis 11,5%), bet likviditātes rādītājs — 81,10 % (minimālais līmenis 30%).

Ņemot vērā Finanšu kapitāla un tirgus komisijas nule kā publicētos grozījumus kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos, publicējam aktualizētu ABLV Bank 1. ceturkšņa finanšu pārskatu.

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         ABLV Bank, AS
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com


ABLV_ 1Q2018_Lat.pdf
ABLV_ 30apr2018_Lat.pdf