Danish
Offentliggjort: 2021-05-07 16:59:00 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Ændrede investeringsretriktioner

Iht. bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer § 5, stk. 2 offentliggøres hermed ændring af investeringsinstruksen inden for 8 hverdage fra beslutningen.

Ændringerne er følgende:

Restriktioner, der refererer til bestemte kreditvurderinger fra kreditvurderingsbureauer, er fjernet. Afdelingens investeringsunivers og -strategi er uændret.

Der er indført en likviditetsbegrænsning, der betyder, at afdelingen på ethvert tidspunkt skal have et likviditetsberedskab på 15 %. Likviditetsberedskabet er defineret som i) kontanter, ii) ETF'er (mindst 1 mia. EUR i formue), og/eller obligationer med en hovedstol på mindst 300 mEUR.

Der er indført en restriktion på valutaeksponeringer, der betyder, at afdelingen maksimalt kan have 10 % uafdækkede valutaeksponeringer ift. euro og danske kroner.

Ændringen træder i kraft den 17. maj 2021.

Fond(e)
• Accunia Invest European High Yield (KL), ACKEHY, DK0061149036

Kontaktperson:
Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.
Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds.
Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70
contact@accunia.com