English Estonian
Avaldatud: 2021-06-15 11:03:23 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

ELMO Rent AS aktsiate esmase avaliku pakkumise tulemused ja uute aktsiate jaotus

Tallinn, Eesti, 2021-06-15 11:03 CEST --  

14. juunil 2021 kell 16.00 lõppes ELMO Rent AS-i aktsiate esmane avalik pakkumine.

Avalikult pakuti kuni 120 000 aktsiat, ELMO Rent AS jättis endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 80 000 aktsia võrra, kokku kuni 200 000 aktsiani.

Pakkumise käigus märgiti 1313 investori poolt kokku 384 610 aktsiat 1 923 050 euro eest ehk Pakkumine on ca 3,2 korda üle märgitud.

„Meie esimese aktsiaemissiooni tulemus näitab investorite suurt usaldust ELMO Rendi tegevuse vastu ja meil on selle üle ääretult hea meel,” kommenteeris Elmo Rent AS-i asutaja ja nõukogu liige Enn Laansoo Jr. „Ühtlasi tõendab aktsiate nii suures mahus ülemärkimine, et keskkonnasäästlik mõtteviis ja rohetehnoloogia lahendused on investorite jaoks järjest atraktiivsem, mis kasvatab meie kindlust veelgi ja on senise töö parimaks tunnustuseks.“

Pakkumisest saadavat tulu summas 1 000 000 eurot, plaanitakse kasutada kaugjuhitavate auto tehnoloogia lõpuni arendamiseks, uute elektrisõidukite omandamiseks ning ettevalmistuste tegemiseks välisturgudele minekuks.

„Plaanime juba lähinädalatel tulla välja uudistega meie järgmiste sammude osas, mis investoreid kindlasti rõõmustavad,“ lisas Laansoo Jr.

ELMO Rent AS otsustas kasutada suurendamisvõimalust ja anda välja 200 000 uut aktsiat. Uued aktsiad jaotatakse pakkumises osalenud investorite vahel järgmisel põhimõttel:

(a)   igale märkimiskorralduse esitanud investorile 1 aktsia – selliselt jaotatakse investoritele kokku 9 aktsiat; 

(b)   igale märkimiskorralduse esitanud ELMO Rendi kliendile 100% tema poolt märgitud aktsiatest – selliselt jaotatakse investoritele kokku 137 360 euro ulatuses 27 472 aktsiat, mis moodustab esmasest avalikust pakkumist 13,7% aktsiatest;

(c)   ülejäänud investorite vahel, kes märkisid rohkem kui 1 aktsia, jaotada lisaks neile vastavalt alapunktis (a) märgitud viisil jaotatud aktsiate arvule vastavalt tema märkimiskorralduse proportsioonile kogu märkimiste mahust – selliselt jaotatakse investoritele kokku 172 519 aktsiat.

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 17. juunil 2021 või sellele lähedasel kuupäeval. Elmo Rent AS-i kõik aktsiad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North, esimeseks kauplemispäevaks on 01. juuli 2021 või sellele lähedane kuupäev.

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Enn Laansoo, Jr.
ELMO Rent AS asutaja ja nõukogu liige

Tel: +372 521 6858
E-mail:
enn@elmorent.ee

 

ELMO Rent AS on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle peamiseks tegevusalaks on keskkonnasõbraliku sõidukijagamisteenuse pakkumine ning sellega seotud keskkonnasõbralike ning innovatiivsete tehnoloogiate, nagu sõidukipargi IT-opereerimissüsteemi, autokontrolleri ja kaugjuhitava sõiduki, väljatöötamine, turule toomine ja skaleerimine.