English Estonian
Avaldatud: 2011-04-19 07:30:00 CEST
Nordecon
Majandusaasta aruanne

2010. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne, audiitori järeldusotsus ja kasumi jaotamise ettepanek

Nordecon AS nõukogu kiitis 18.04.2011 toimunud koosolekul heaks Nordecon AS 2010. aasta auditeeritud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga.

Tallinn, Eesti, 2011-04-19 07:30 CEST -- Nordecon AS nõukogu kiitis 18.04.2011 toimunud koosolekul heaks Nordecon AS 2010. aasta auditeeritud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ette valmistatud aruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.

Nordecon AS 2010 majandusaasta konsolideeritud puhaskahjum on 184 792 000 krooni (11 810 361 eurot). Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 345 280 000 krooni (22 067 414 eurot). Katta 2010. a puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende ega teha eraldisi reservkapitali. Jaotamata kasumi jäägiks on 10 257 053 eurot.

Auditeeritud 2010. aasta majandusaasta aruanne, selles sisalduv audiitori järeldusotsus ja kasumi jaotamise ettepanek on kättesaadav NASDAQ OMX Tallinna börsi koduleheküljelt www.nasdaqomxbaltic.com ja emitendi koduleheküljel www.nordecon.com. Samuti on majandusaasta aruandega võimalik tutvuda emitendi asukohas Pärnu mnt 158/1, Tallinn.

 

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2010. aasta konsolideeritud müügitulu oli 99,3 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligikaudu 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.

1 euro = 15,6466 krooni

 

 

         Raimo Talviste
         Nordecon AS
         Finants- ja investorsuhete juht
         Tel: +372 615 4445
         Email: raimo.talviste@nordecon.com
         www.nordecon.com


Nordecon_Aruanne_2010.pdf