English Lithuanian
Paskelbta: 2023-06-05 08:35:16 CEST
Nter Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2023 m. Birželio 2 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2023-06-05 08:35 CEST --  

OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2023 m. Birželio 2 d. –  14,0495 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 
2023 m. Birželio 2 d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 
2023 m. Birželio 2 d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 
2023 m. Birželio 2 d. – 133127 vnt.

         Orion Asset Management