Publicēts: 2020-05-06 09:54:14 CEST
Attīstības finanšu institūcija Altum
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

CORRECTION: Par fonda izveidošanu

Iekšējā informācija, 2020-05-06 09:54 CEST -- Precizēts Fonda apjoms.

Atbilstoši mandātam, kādu Latvijas valdība dos AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, plānots izveidot fondu, kas paredzēts Covid-19 krīzes ietekmēto uzņēmumu atbalstam. Fonds varēs veikt ieguldījumus uzņēmuma kapitālā, kvazi-kapitāla ieguldījumus un ieguldījumus korporatīvajās obligācijās apjomā līdz 10 miljoniem eiro, atbalstot dzīvotspējīgus uzņēmumus pagaidu grūtībās, kas radušās vīrusa COVID-19 izraisītās krīzes ietekmē. Fonda līdzekļus veidos publiskais un privātais finansējums, un publiskā finansējums plānots 50 miljonu eiro apjomā. Fondu pārvaldīs ALTUM. Fonds darbību varēs uzsākt pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par tā atbilstību Eiropas Savienības iekšējam tirgum.

 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv