English Lithuanian
Paskelbta: 2022-07-05 18:25:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

Pranešimas apie savų akcijų anuliavimą

2022 m. liepos 4 d. įregistravus naują AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (toliau – Bendrovė) įstatų redakciją Juridinių asmenų registre, pasibaigė Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo procedūra, kurios metu buvo anuliuota per akcijų išpirkimo procesus Bendrovės įsigytų 4 637 500 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų, kurios sudarė 10 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų.

Apie įstatinio kapitalo mažinimą Bendrovė skelbė 2022 m. balandžio 22 d. (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b535cee829462267571a17809e79d750d&lang=lt).

2022 m. liepos 4 d. duomenimis, Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 12 103 875 eurų, kuris yra padalintas į 41 737 500 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 0,29 eurų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Teisės skyriaus vadovas
Arnas Matuzas
El. paštas: a.matuzas@zpienas.lt