Publicēts: 2021-08-31 11:37:23 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Finanšu pārskats par 2021.gada 6 mēnešiem

Akciju sabiedrība “Ditton pievadķēžu rūpnīca” publicē nerevidētu finanšu pārskatu par 2021.gada 6 mēnešiem (sk. pielikumu).


R.Zarāns

Valdes priekšsēdētājs


finansu_parskats_6_men_2021 lv_.pdf