Published: 2020-08-26 16:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS ”Latvijas Gāze”: Latvijas Gāze koncerna nerevidētie finanšu rezultāti par 2020. gada pirmo pusgadu

2020. gada pirmais pusgads atnesis vēl dinamiskāku un izaicinājumiem bagātāku vidi gan pasaulei kopumā, gan enerģētikas nozarei. Salīdzinoši mērenas gaisa temperatūras, stingrie ierobežojumi saistībā ar koronavīrusa izplatību un zemais dabasgāzes cenu līmenis bija noteicošie faktori, kas veidoja AS “Latvijas Gāze” darbības vidi.

Koncerna neto apgrozījums 2020. gada pirmajā pusgadā bija 98.9 miljoni EUR, EBITDA* sasniedza 25.2 miljonus EUR un neto peļņa bija 16.6 miljoni EUR.

Pārdošanas un tirdzniecības segmenta neto apgrozījums 2020. gada pirmajā pusgadā sasniedza 73.6 miljonus EUR, segmenta EBITDA bija 13.0 miljoni EUR un peļņa pirms nodokļiem bija 12.3 miljoni EUR. 2020. gada pirmajā pusgadā AS “Latvijas Gāze” pārdeva 5 392 GWh dabasgāzes klientiem Latvijā un ārvalstīs.

Lai gan ārkārtējā situācija valstī tika atcelta 9. jūnijā, AS “Latvijas Gāze” nolēma turpināt apkalpot klientus attālināti, lai aizsargātu savu klientu veselību. Šobrīd AS “Latvijas Gāze” klientu apkalpošanas centrs apmeklētājiem paliek slēgts līdz turpmākai informācijai.

Pēdējos mēnešos AS “Latvijas Gāze” cītīgi strādāja pie attālinātās klientu apkalpošanas uzlabojumiem, nodrošinot vairākas iespējas sazināties ar Sabiedrību un saņemt pakalpojumus attālināti. Daži no uzlabojumiem ietver jaunu informatīvā tālruņa numuru, aizvietojot iepriekšējo paaugstinātās maksas numuru, kā arī paplašinātās iespējas attālinātiem maksājumiem. Arī skaitītāju rādījumu nodošana ir iespējama attālināti.

Latvijas Gāze koncerna nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati par 2020. gada 9 mēnešiem tiks publicēti 2020. gada 25. novembrī.

*Vairāk informācijas par alternatīvajiem snieguma rādītājiem var atrast finanšu pārskatu 10. lappusē.

Papildu informācija:

Madara Ventere
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Tālrunis: + (371) 67 369 281
E-pasts: investor.relations@lg.lv

www.lg.lv

Pielikums


IFRS_Latvijas Gaze Konsolidetie_Neauditetie_6_menesi 2020.pdf