Published: 2020-12-14 15:00:00 CET
INVL Baltic Real Estate
Kita informacija

„INVL Baltic Real Estate“ 2021-ųjų investuotojų kalendorius

„INVL Baltic Real Estate“ 2021 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2021 m. vasario 26 d. - audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas;
2021 m. balandžio 30 d.  - grynųjų aktyvų vertė ir 2021 m. 3 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka;
2021 m. rugpjūčio 23 d.  - grynųjų aktyvų vertė ir 2021 m. pusmečio ataskaita;
2021 m. spalio 29 d. - grynųjų aktyvų vertė ir 2021 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com