English Lithuanian
Paskelbta: 2023-12-01 14:06:14 CET
Nasdaq Vilnius
Pasikeitimai priežiūros grupėje

AB "Snaigė" tęsiamas stebimojo statusas

Nasdaq Vilnius sprendimu AB "Snaigė" taikoma papildoma stebimojo statuso suteikimo priežastis, AB "Snaigė" (SNG1L, ISIN kodas LT0000109274) atitinkamai 2023-11-27 informavus apie patikslintą restruktūrizavimo plano projektą ir planuojamus atlikti tolimesnius veiksmus šio restruktūrizavimo plano įgyvendinimui. 

Nasdaq Vilnius sprendimu AB "Snaigė" toliau tęsiamas stebimojo statusas ir dėl tos priežasties, kad 2023-10-03 Bendrovė informavo apie gautą pagrindinio bendrovės akcininko UAB EDS INVEST 3 raštą dėl ketinimo teikti privalomą nekonkurencinį oficialų siūlymą dėl likusių AB „Snaigė“ akcijų įsigijimo. 

Nasdaq Vilnius sprendimu AB "Snaigė" 2022-05-30 suteikto stebimojo statuso priežastis, t.y. AB “Snaigė” pranešimas, kad Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis nei ½ įstatinio kapitalo, taip pat toliau galioja.

Stebimojo statuso suteikimo tikslas yra atkreipti rinkos dalyvių dėmesį.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.