English Lithuanian
Paskelbta: 2024-04-19 09:33:13 CEST
Nter Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2024 m. Balandžio 18 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2024-04-19 09:33 CEST --  

OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2024 m. Balandžio 18 d. –  13,2337 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 
2024 m. Balandžio 18 d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 
2024 m. Balandžio 18 d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 
2024 m. Balandžio 18 d. – 127 182 vnt.

         Nter Asset Management