Paskelbta: 2021-08-02 09:46:46 CEST
Modus grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Pokyčiai UAB „Modus Grupė“ vadovybėje

Vilnius, Lietuva, 2021-08-02 09:46 CEST --  

2021 m. rugpjūčio 2 d. UAB „Modus Grupė“ vienintelio akcininko ir valdybos sprendimais buvo atlikti šie UAB „Modus Grupė“ valdymo ir priežiūros organų sudėties pakeitimai:

1) nuo 2021 m. rugpjūčio 3 d. valdybos narė Erika Zakarauskienė išrinkta eiti UAB „Modus Grupė“ direktorės pareigas. Ji pakeis iš UAB „Modus Grupė“ direktorės pareigų atšaukiamą Ainę Martinkėnaitę-Martyniuk, kuri toliau eis UAB „Modus Grupė“ valdybos pirmininkės pareigas;

2) nuo 2021 m. rugpjūčio 3 d. UAB „Modus Grupė“ stebėtojų tarybą palieka Giedrius Audickas.

 

Nuo 2021 m. rugpjūčio 3 d. UAB „Modus Grupė“ priežiūros ir valdymo organai tęs darbą šioje sudėtyje:

1. UAB „Modus Grupė“ stebėtojų taryba – Simon Rozas (stebėtojų tarybos pirmininkas), Kęstutis Bagdonavičius, Vytautas Paukštys, Saulius Umbrasas, Kęstutis Martinkėnas ir Jolanta Martinkėnienė.

2. UAB „Modus Grupė“ valdyba – Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk (valdybos pirmininkė), Oleg Martyniuk, Ruslan Sklepovič ir Erika Zakarauskienė.

3. UAB „Modus Grupė“ direktorė – Erika Zakarauskienė.

 

Inga Petrauskaitė

inga@inkagency.lt

+37068084828