English Lithuanian
Paskelbta: 2021-08-31 16:26:33 CEST
NEO Finance
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl pirmosios dienos be teisių (ex-date) įsigyti „NEO Finance“, AB naujai išleidžiamų akcijų

2021-08-23 vykęs „NEO Finance“, AB (toliau – Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė įstatinio kapitalo didinimui papildomu įnašu išleidžiant iki 199 204 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,44 Eur. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu didinant Bendrovės įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina lygi 2,51 Eur už 0,44  Eur nominalios vertės akciją.

2021 m. rugsėjo 3 d.  yra pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų.

Apie pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas bus paskelbtas atskiras pranešimas.

Aleksėjus Loskutovas               
Administracijos vadovas     
Email:
aleksejus@neofinance.com