Paskelbta: 2021-05-13 13:05:58 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. gegužės 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-05-13 13:05 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. gegužės 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 40,2423 0 61,4267 160759,798
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,9287 0 0 700694,3728
INVL Baltijos fondas 43,0008 53,76993 24,673909 209444,544519

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com