English Estonian
Avaldatud: 2022-04-14 13:02:14 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Punktid Technologies AS-i 2022. a I kvartali müügitulemused – vahendusteenuse kasv 37% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

 

Punktid Technologies AS-i (edaspidi Punktid) 2022. a I kvartali müük moodustas kokku 655 000 eurot, millest 458 000 eurot oli Punktide platvormi vahendusteenuse brutosumma (klientidelt saadud raha läbi Punktide platvormi) ja mis võrreldes sama perioodiga 2021. aastal kasvas 37% (2021. a I kvartali vahendusteenuse brutosumma oli 335 000 eurot). Vahendusteenus hõlmab videomängude, Nintendo, PlayStationi ja Xboxi digitaalsete koodide veebipõhist müüki Punktide gruppi kuuluva Gamekeys OÜ poolt hallatava Punktide müügiplatvormi kaudu nii Eestis kui ka välisriikides.

"Vaatamata sellele, et kogu meie energia ja aeg kulus aktsiate avaliku pakkumise (IPO) ettevalmistusele, on meil rõõm teatada, et tänu orgaanilisele kasvule suutsime esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodi tulemusi edestada. Suutsime saavutada selle tulemuse omavahenditega ja ilma investeeringuid kasvu suunamata. Pärast IPOt läheb kogu meie aeg ja panus lainemisse ning IPO tulemusena saadavad ressursid annavad meile hea võimenduse planeeritust kiiremini kasvada," märkis Punktid Technologies AS-i juhatuse liige Hannes Niid.

Allolevad tabelid näitlikustavad Punktide grupi (Punktid Technologies AS koos oma tütarühingute Gamekeys OÜ ja HVK Business OÜ) müügitulemusi 2022. aasta I kvartalis kokku, sh nii Gamekeys OÜ vahendusteenuse brutosummat kui ka HVK Business OÜ hulgimüüki (Tabel 1), ning Punktide müügiplatvormi kaudu 2022. a I kvartalis vahendusteenusest laekunud brutosummasid võrrelduna sama perioodi tulemustega 2021. aastal (Tabel 2).

Tabel 1*

Punktide grupi müük kokku 2022. a I kvartalis

Punktide grupi müük kokku 655 000 €
HVK Business OÜ hulgimüügi tulu 197 000 €
Gamekeys OÜ vahendusteenuse brutosumma 458 000 €

* Tabelis olevad numbrid on ümardatud tuhande euro täpsusega. Tabelis toodud numbrid ei ole veel lõplikud (st võivad vähesel määral muutuda), kuna 2022. a I kvartal ei ole veel raamatupidamises suletud. Müügi prognoosid aastate lõikes on leitavad Punktide ettevõtte kirjelduse leheküljel 67. Käesoleva aasta müüg eesmärgiks on seatud kokku 2 805 000 €.

Tabel 2**

2021. ja 2022. a I kvartali vahendusteenuse brutosumma võrdlus sihtturgudele suunatud domeenide kaupa 

2021 kvartal I 335 000 €            
2022 kvartal I 458 000 €            
muutus 37%            
               
   müük kokku Punktid.ee Punktid.lv Punktid.com Punktid.ru Punktid.lt Punktid.fi
märts 2021 122 000 € 87 000 € 21 000 € 8 000 € 6 000 € 114 €   -   €
märts 2022 189 000 € 74 000 € 18 000 € 84 000 € 5 000 € 1 476 € 7 000 €
muutus 55% -15% -14% 950% -16% 1195% -
veebruar 2021 102 000 € 66 000 € 19 000 € 12 000 € 5 000 €  98 € 287 €
veebruar 2022 128 000 € 90 000 € 17 000 € 13 000 € 7 000 €  88 € 1 000 €
muutus 25% 36% -10% 8% 40% -10% 248%
jaanuar 2021 111 000 € 77 000 € 15 000 € 11 000 € 7 000 € 141 € 577 €
jaanuar 2022 141 000€ 97 000 € 20 000 € 16 000 € 7 000 € 300 € 417 €
muutus 27% 26% 33% 45% 0% 113% -28%

**Tabelis olevad 2000 eurot ületavad numbrid on ümardatud tuhande euro täpsusega. Tabelis toodud numbrid ei ole veel lõplikud (st võivad vähesel määral muutuda), kuna 2022. a I kvartal ei ole veel raamatupidamises suletud. Ukraina domeeni Punktid.com.ua müüki tabelis ei kajastu, kuna selle domeeni kaudu müüb frantsiisivõtja frantsiisilepingu alusel.     

Eesti domeeni (Punktid.ee) vahendusteenuse brutosumma kasvas 2022. aasta esimeses kvartalis 13% võrreldes sama perioodiga 2021. aastal. Läti turul (Punktid.lv kaudu) osutatud vahendusteenuse brutosumma jäi sama perioodiga võrrelduna samaks. Seda selgitab asjaolu, et alates 2022. aasta algusest täiendavaid investeeringuid Läti turul laienemisele ei ole tehtud. Punktide rahvusvahelise inglise keelse domeeni Punktid.com kaudu on vahendusteenus arenenud ja kasvanud orgaaniliselt, 264% käesoleva aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Venekeelse domeeni (Punktid.ru) kaudu vahendusteenuse osutamiseks loeme kogu selle domeeni kaudu tekkinud müüki, mis toimub suuremas osas Balti riikide klientidele ning selle kasv 2022. I kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 6%. Turundusega Leedus (Punktid.lt) ja Soomes (Punktid.fi) ei ole Punktid veel alustanud, kuid orgaaniliselt on brutosumma 2022. aasta esimeses kvartalis kasvanud vastavalt 428% ja 874% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Suurim kasv toimus märtsis 2022 Punktide rahvusvahelise inglise keelse domeeni Punktid.com ja leedu keelse domeeni Punktid.lt vahendusteenusest – Punktid.com domeeni kaudu oli kasv 950% ning Punktid.lt domeeni kaudu 1195% võrreldes 2021. a märtsiga.

Tellimuste ja uute klientide arv 2022. I kvartalis

2022. esimeses kvartalis esitati tellimusi Punktide veebipõhises müügikeskkonnas kokku 13 676, millest 5081 jaanuaris, 4303 veebruaris ning 4292 märtsis. Uusi kliente lisandus samal perioodil kokku 2583 – jaanuaris 969, veebruaris 707 ning märtsis 907.

Käesolevas teates avaldatud informatsioon vahendusteenuse brutosumma kohta ei kajastu Punktide finantsaruannetes, kuna Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kohaselt on vahendaja müügitulu üksnes vahendustasu, mitte lepingute alusel kogutud brutosummad. Vaatamata sellele lähtub Punktid oma kasvu ja edu hindamisel üksnes Gamekeys OÜ müügist (st vahendusteenuse brutosummast) ning 19. aprillil 2022 algava aktsiate avaliku pakkumisega soovitakse samuti kaasata kapitali üksnes selle ärisuuna arendamiseks. Punktid annab edaspidi müügitulemustest investoritele ülevaate igas kvartalis.

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Hannes Niid
Punktid Technologies AS-i juhatuse liige

Tel: +372 53 095 817
E-mail: 
invest@punktid.com  

Punktid Technologies AS on Eestis asutatud ja tegutsev valdusettevõtja, mille tütarühinguteks on Gamekeys OÜ ja HVK Business OÜ.  Punktide grupp omab ja arendab  Eesti suurimat videomängude, Nintendo, PlayStationi ja Xboxi digitaalsete koodide veebipõhist müügikeskkonda, seejuures:

  • Gamekeys OÜ põhitegevuseks on maailma tuntuimate videomängude ja videomängude kinkekaartide vahendamine veebipõhises keskkonnas ning sellega seonduv klienditeenindus ja turundus nii Eestis kui välisriikides; ja
  • HVK Business OÜ põhitegevuseks on videomängude ja kinkekaartide hulgimüük äriklientidele, Punktid.com platvormi kasutusõiguse müük Gamekeys OÜ-le ja Punktid.com IT-projekti arendamine.

Punktid Technologies AS aktsiate avalik pakkumine algab 19. aprillil 2022 kell 10:00 ja lõpeb 29. aprillil 2022 kell 16:00 (Eesti aja järgi). Pakkumise täpsemad tingimused on toodud Punktide 1. aprillil 2022 avaldatud börsiteates. Pakkumise aluseks on Punktide poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Punktide veebilehel https://punktid.ee/investor