English Estonian
Avaldatud: 2021-05-31 13:25:10 CEST
Arco Vara
Uute aktsiate emiteerimine

Aktsiakapitali suurenemine / Tehing seotud osapooltega

10.05.2016 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu otsus emiteerida vahetusvõlakiri, mis andis selle omanikule õiguse märkida kuni 390 000 aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia. Seoses vahetusvõlakirja alusel 390 000 aktsia märkimisega, emiteeris Arco Vara AS vastava hulga uusi aktsiaid. Arco Vara AS-i aktsiakapital suurenes 27.05.2021 273 000 euro võrra, st aktsiakapitali uueks suuruseks on 6 571 856,9 eurot.

Võlakirja omanik Arco Vara AS-i nõukogu liige (endine juhatuse liige) Tarmo Sild loovutas võlakirja alusel aktsiate märkimise õiguse OÜ-le ALARMO KAPITAL, kes realiseeris vastava õiguse. OÜ ALARMO KAPITAL on Arco Vara AS-i nõukogu liikmete Tarmo Sild’i ja Allar Niinepuu’ga seotud äriühing.

27.05.2021 tehti äriregistris Arco Vara AS-i aktsiakapitali suurenemise kohta ka vastav kanne.

Arco Vara AS on esitanud taotluse uute aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas. Taotluse rahuldamise korral on uute aktsiate esimeseks kauplemispäevaks eelduslikult 01.06.2021 või sellele lähedane kuupäev.


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
+372 6144 630
tiina.malm@arcovara.com