English Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-05 12:49:28 CET
AB "Klaipėdos nafta"
Kita informacija

Paskelbta kandidatų į nepriklausomus AB „Klaipėdos nafta“ audito komiteto ir atlygio ir skyrimo komiteto narius atranka

2022 m. gruodžio 5 d. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) paskelbė apie vykdomą kandidatų į Bendrovės nepriklausomus audito komiteto ir atlygio ir skyrimo komiteto prie stebėtojų tarybos (toliau – Komitetai) narius atranką.

Skelbiama vieno nepriklausomo Bendrovės audito komiteto nario atranka ir vieno nepriklausomo Bendrovės atlygio ir skyrimo komiteto nario atranka.

Nepriklausomų Komitetų narių atranka vykdoma pagal Akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ nepriklausomų audito komiteto ir atlygio ir skyrimo komiteto narių atrankos aprašą, patvirtintą Bendrovės stebėtojų tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu. Įvykdžius kandidatų atranką, nepriklausomus Komitetų narius išrinks Bendrovės stebėtojų taryba.

Skelbimas apie vykdomą nepriklausomo Audito komiteto nario atranką ir atrankos procedūros dokumentai paskelbti Bendrovės interneto svetainėje https://www.kn.lt/naujienos/naujienos/skelbiama-nepriklausomu-audito-bei-atlygio-ir-skyrimo-komitetu-nariu-atranka/6096.

Mindaugas Kvekšas, Finansų direktorius, tel. +370 46 391 772