Published: 2020-03-17 12:48:06 CET
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Paziņojums sakarā ar COVID-19

Sakarā ar COVID-19 pandēmiju, kuras rezultātā pasaules sabiedrība ieviesa karantīnu un ierobežojumus, kas ietekmē komercdarbības veikšanu, tai skaitā mūsu galveno partneru reģionos un valstīs, kā arī sakarā ar vispārējo nestabilitāti un aktivitātes kritumu tirgus segmentos, kuros ir pārstāvēta kompānijas produkcija, Padome un Valde prognozē A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ekonomisko rādītāju pasliktināšanos, ražošanas pasūtījumu kritumu, izejvielu piegāžu un maksājumu procedūru nestabilitāti sākot ar 2020.gada martu. Šīs negatīvās prognozes līmeni un tās ietekmes uz kompānijas darbību būtiskumu detalizētāk, objektīvi un argumentēti varēs novērtēt pēc 2020.gada 2. un 3. ceturkšņa rezultātiem. Tiek prognozēta šo negatīvo faktoru darbība vismaz līdz 2020.gada beigām.

Valde un Padome grasās operatīvi pieņemt pasākumu programmu šīs negatīvās prognozes lokalizēšanai.

Kompānijas negatīvās prognozes un risku detalizēta analīze un argumentācija sakarā ar pandēmiju un tirgus krīzes aspektiem tiks sniegta Gada pārskatā par 2019.gadu.    

 

 A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca”

 Valde