Publicēts: 2021-02-01 08:03:51 CET
Rīgas kuģu būvētava
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS „Rīgas kuģu būvētava” neauditēts 2020.gada 9 mēnešu finanšu pārskats

Neauditētu 2020.gada 9 mēnešu finanšu pārskatu skatīt pielikumā

2020.gada 9 mēnešos AS „Rīgas kuģu būvētava” kopējais neto apgrozījums bija 1 134 220 EUR (salīdzinoši 2019.gada 9 mēnešos kopējais neto apgrozījums bija 180 796 EUR).

AS „Rīgas kuģu būvētava” pārskata periodu pabeigusi ar bruto zaudējumiem 524 551 EUR apmērā (attiecīgi 2019.gada 9 mēnešos bruto zaudējumi bija 1 117 789 EUR), savukārt 2020.gada 9 mēnešos tīrie zaudējumi bija 350 882 EUR apmērā (attiecīgi 2019.gada 9 mēneši tika pabeigti ar tīro peļņu 146 804 EUR apmērā).

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde


rkb 2020 9 menesu parskats lat.pdf