English Finnish
Julkaistu: 2014-10-24 13:30:01 CEST
Nokia
Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ylitti 5 %

Nokia Oyj
Pörssitiedote
24.10.2014 klo 14.30

Nokia Oyj:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc:n osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylitti 5 %.

BlackRock, Inc:n määräysvallassa olevien yritysten hallinnoimien Nokia-omistusten määrä, joka koostuu osakkeista ja Nokian liikkeeseenlaskemasta vaihtovelkakirjalainasta, oli 22.10.2014 yhteensä 187 784 314 osaketta, joka vastaa noin 5,01 % Nokian koko osake- ja äänimäärästä.

Yllä mainittu kokonaisomistus kattaa 179 341 691 Nokian osaketta, joka vastaa noin 4,79 % Nokian koko osake- ja äänimäärästä, ja Nokian liikkeeseenlaskemasta vaihtovelkakirjalainasta, joka johtaisi tämänhetkisellä vaihtohinnalla konvertoitaessa 8 442 623 Nokian osakkeen omistukseen, joka vastaa noin 0,23 % Nokian tämänhetkisestä kokonaisosake- ja äänimäärästä. Vaihtovelkakirjalainan eräpäivä on 26.10.2017.

BlackRock, Inc:n osoite on 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA ja sen yhdysvaltalainen verotunnus on 32-0174421.


Nokia

Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com


Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com