Avaldatud: 2022-01-26 11:43:33 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

ELMO Rent AS-i aktsiate täiendav kauplemisele võtmine Nasdaq Balti alternatiivturule First North

Tallinn, Eesti, 2022-01-26 11:43 CET --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi juhatuse 26. jaanuari 2022 a. otsusele võetakse ELMO Rent AS-i täiendavalt emiteeritud 256 363 aktsiat kauplemisele Nasdaq Balti alternatiivturule First North.

ELMO Rent AS-i ülalnimetatud aktsiate esimeseks kauplemispäevaks on neljapäev, 27. jaanuar 2022 a. või sellele lähedane järgnev kuupäev.

Seega kaubeldakse alates 27. jaanuarist või sellele lähedasest kuupäevast nimetuse ELMO all kokku 2 456 363 ELMO Rent AS-i aktsiaga (ISIN: EE3100075888).

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.