English
Published: 2019-03-25 09:04:07 CET
Kapitalforeningen Accunia Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Correction: Ændring i risikorammer

Bestyrelsen for ACM Forvaltning A/S har i dag behandlet og vedtaget en ændring af risikorammerne på afdeling European CLO Investment Grade KL.

Bestyrelsen har besluttet at fjerne begrænsningen:

  • Maksimalt 50 % CLO-obligationer med en (aktuel) rating fra »BBB+« til »BBB–

Iht. § 5, stk. 2, i bekendtgørelsen om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer hermed underrette afdelingens investorer om ændringerne.

Ændringen træder i kraft efter den 27. marts 2019.

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Attachment


ACCINV_selskabsmeddelelse_201906v2.pdf