Julkaistu: 2010-04-09 14:15:00 CEST
Metsä Board Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
M-real Oyj Pörssitiedote 9.4.2010 klo 15.15

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10
pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden
muuttumisesta

M-real Oyj:n 9.4.2010
saaman tiedon mukaan Norges Bankin (Central Bank of
Norway, norjalainen
rekisterinumero 937 884 117) omistus M-realissa on 8.4.2010
laskenut 4,4
prosenttiin koko osakepääomasta ja 1,4 prosenttiin yhtiön koko
äänimäärästä.
Omistus vastaa 4,9 prosenttia M-realin B-osakkeiden lukumäärästä.
Norges Bank
omistaa yhteensä 14 386 430 M-real Oyj:n B-osaketta.

M-realin kaikkien
osakkeiden lukumäärä on 328 165 612.

M-REAL OYJ

Lisätietoja:

Talousjohtaja
Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha
Laine, puh. 010 465 4335


[HUG#1401800]