Paskelbta: 2020-07-10 08:50:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2020 m. birželio mėnesį

2020 m. birželio mėnesį konsoliduotos pardavimų pajamos buvo 11.20 mln. Eur arba 17.9 % didesnės negu 2019 birželio mėnesį. Grupės pardavimai 2020 m. sausio - birželio mėn. buvo 55.81 mln. EUR arba 4.0 % didesni negu per tą patį laikotarpį 2019 m.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102