English Lithuanian
Paskelbta: 2022-08-09 08:55:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Palankus arbitražo teismo sprendimas Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro dalies statybų byloje

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad Stokholmo arbitražo teismas priėmė palankų sprendimą (toliau – Sprendimas) byloje tarp Lenkijos bendrovės Rafako S. A. (toliau – Rafako) ir Grupės dukterinės įmonės UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės (toliau – Vilniaus KJ) dėl 2016 m. rugsėjo 29 d. sudarytos sutarties, kuria, be kita ko, Rafako įsipareigojo suprojektuoti ir pastatyti kogeneracinės jėgainės biokuro deginimo įrenginį ir tiekimo infrastruktūrą (toliau – Sutartis).

Vilniaus KJ atžvilgiu palankiu sprendimu Stokholmo arbitražas nusprendė, kad (i) Rafako neturėjo teisės nutraukti Sutartį ir jo vienašalis darbų perdavimo aktas yra negaliojantis; (ii) Vilniaus KJ turėjo teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Rafako padarytų pažeidimų Sutarties vykdymo metu; (iii) Rafako neturi teisės gauti atsiskaitymo pagal Sutartį, kurio reikalauja arbitražo procese; (iv) Vilniaus KJ turi teisę į netesybas ir nuostolių atlyginimą iš Rafako; (v) Rafako negali remtis Sutartyje įtvirtintu civilinės atsakomybės ribojimu; (vi) Vilniaus KJ teisėtai pasinaudojo garantija; (vii) Rafako privalo ir yra įpareigojamas perduoti Vilniaus KJ statybos dokumentus.

Priimtas Sprendimas iš esmės reiškia, kad oficialiai buvo patvirtinta, jog Rafako yra atsakingas už nebaigtas Vilniaus biokuro jėgainės statybas. Šis Sprendimas turės prejudicinę galią. Arbitražo teismas nustatė privalomą laikotarpį, per kurį šalys turi bandyti susitarti taikiai. Vilniaus KJ patirtų nuostolių atlyginimo bei jų dydžio klausimus numatyta nagrinėtiantroje arbitražo proceso stadijoje.

Apie tolesnę arbitražo bylos proceso eigą ir priimtus sprendimus Grupė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076