English Estonian
Avaldatud: 2023-05-05 12:02:18 CEST
Punktid Technologies
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Muudatus Punktid Technologies AS nõukogus

Punktid Technologies AS teatab, et nõukogu liige Andres Lüiste on esitanud avalduse Punktid Technologies AS-i nõukogust tagasi astumiseks. Andres Lüiste nõukogu liikme volituste tähtpäev on 02.07.2023.

Uue nõukogu liikme valimine on planeeritud Punktid Technologies AS-i üldkoosoleku raames, mille toimumisest teavitab juhatus kõiki aktsionäre vähemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist. 

 

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Hannes Niid Punktid Technologies AS-i juhatuse liige
E-mail: invest@punktid.com