Paskelbta: 2021-04-06 15:01:00 CEST
INVL Technology
Pranešimas apie esminį įvykį

Skelbiama SUTPKIB „INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė 2020 m. gruodžio 31 d.

Atsižvelgiant į SUTPKIB „INVL Technology“ įstatų XI skyrių „Grynųjų aktyvų vertės  skaičiavimas“, skelbiama bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2020 m. gruodžio 31 d. yra 33 725 238,88 eurai arba 2,7700 euro akcijai.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt