Paskelbta: 2021-07-09 15:39:52 CEST
Linas
Pranešimas apie esminį įvykį

Išrinkta AB Linas“ valdyba ir valdybos pirmininkas


2021 m. liepos 9 d. AB „Linas“ Stebėtojų taryba į AB „Linas“ valdybą išrinko Egidijų Mikeliūną, Vilitą Skersienę ir Renatą Railienę.

2021 m. liepos 9 d. AB „Linas“ valdybos pirmininku išrinktas Egidijus Mikeliūnas.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100