Paskelbta: 2016-09-12 15:44:53 CEST
Baltic Mill
Metinė informacija

Metinės finansinės AB "Baltic Mill" ataskaitos bei auditoriaus išvada

Vievis, Lietuva, 2016-09-12 15:44 CEST -- Pateikiame konsoliduotas finansines AB “Baltic Mill” grupės bei Bendrovės ataskaitas už finansinius metus, kurie pasibaigė 2016 birželio 30 d., kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada apie jas.

Pateikiamos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais nesiskiria nuo tarpinės konsoliduotos dvylikos mėnesių atskaitomybės, kurią Bendrovė paskelbė 2016 m. rugpjūčio 31 d.  

 

Vygantas Reifonas,
AB "Baltic Mill" finansų direktorius
Stoties 65, LT-21366 Vievis, Lietuva
Telf.: + 370 687 21603
 

 


BML 2016 birzelio 30 d audituotos ataskaitos.pdf