Paskelbta: 2021-04-30 15:01:00 CEST
INVL Technology
Pranešimas apie esminį įvykį

Skelbiama SUTPKIB „INVL Technology“ grynųjų aktyvų vertė 2021 m. kovo 31 d.

Atsižvelgiant į SUTPKIB „INVL Technology“ įstatų XI skyrių „Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas“, skelbiama bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2021 m. kovo 31 d. yra  34 371 343,54 eurai arba 2,8230  euro akcijai.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt