Publicēts: 2020-10-30 08:15:12 CET
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par ārkārtas akcionāru pilnsapulces sasaukšanu.

Latvija, 2020-10-30 08:15 CET -- Akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" valde sasauc ārkārtas akcionāru pilnsapulci 2020.gada 30.novembrī pulksten 17.00 Rīgā, Patversmes ielā 23.

Darba kārtībā:

1. Par Akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" valdes un padomes atalgojuma politiku.

2. Dažādi.

Akcionāru reģistrēšana pilnsapulces dienā 2020.gada 30.novembrī no plkst.16.15 līdz plkst.17.00 pilnsapulces norises vietā.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2020. gada 20.novembrī. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē.

Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem - arī atbilstoši noformēta pilnvara. Pilnvaras forma pieejama mājaslapā www.ljmc.lv un birojā Rīgā, Patversmes ielā 23.

Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274. panta otrajā daļā un 276. panta trešajā daļā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2 panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot 7 dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaņā ar Komerclikuma 276. panta ceturtajā daļā un 283. panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā.

Ar pilnsapulces apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties pie AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" sekretāres Rīgā, Patversmes ielā 23, sākot no 2020.gada 30.oktobra, no plkst. 12.00 līdz plkst. 15.00, tālrunis 67391315, NASDAQ OMX Baltic mājaslapā, oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā, kā arī Latvijas Jūras medicīnas centra mājaslapā www.ljmc.lv.

AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" ir emitējis 800 000 balsstiesiskās akcijas.

Akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" valde

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492