English Lithuanian
Paskelbta: 2023-05-26 12:21:16 CEST
Novaturas
Pranešimas apie esminį įvykį

PATIKSLINIMAS: Dėl 2023 m. birželio 6 d. šaukiamo Akcinės bendrovės „Novaturas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projekto 7 darbotvarkės klausimu balsavimo biuletenio.

AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) informuoja, jog yra tikslinamas  2023 m. birželio 6 d. šaukiamo Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų surinkimo sprendimo projekto 7 darbotvarkės klausimu  (Bendrovės valdybos rinkimas) balsavimo biuletenis (pridedama).

Pridedama:

  1. Bendrasis balsavimo biuletenis 7 darbotvarkės klausimu (Bendrovės valdybos rinkimas) -patikslintas.


Kontaktai:
Vygantas Reifonas

Finansų direktorius
J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva
Tel. +370 687 21603
El. paštas: vygantas.reifonas@novaturas.lt

PriedasVAS balsavimo biuletenis Novaturas_LT_2023.06.06 ATNAUJINIMAS atnaujinta 2023.05.25.doc