Paskelbta: 2020-10-23 14:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2020 m. lapkričio 23 d. sprendimų projektai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2020 m. lapkričio 23 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės valdybos nario rinkimai.

Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. spalio 21 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos narys ir valdybos pirmininkas Emil Per Nilsson, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti:
1) _______________ (pasiūlė [...]).

Pavesti Bendrovės vadovui pasirašyti visus su šiuo sprendimu susijusius dokumentus ir/ar pranešimus, kad sprendimas būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.


„Telia Company AB“ kaip Telia Lietuva, AB akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų, siūlo neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2020 m. lapkričio 23 d., Vilniuje, į Telia Lietuva, AB valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti p. Douglas Gordon Lubbe.

Išrinktas į Bendrovės valdybą Douglas Gordon Lubbe būtų valdybos narys–direktorius konsultantas (neetatinis valdybos narys).

Douglas Gordon Lubbe (g. 1972 m.) šiuo metu eina „Telia Company“ įmonių grupės verslo Švedijoje – „Telia Sverige AB“ – finansų vadovo pareigas. Baigęs verslo ir apskaitos bakalauro studijas Pietų Afrikos universitetuose, savo karjerą telekomunikacijų srityje jis pradėjo 1997 m. Pietų Afrikos Respublikoje veikiančioje „Vodafone“ įmonių grupės bendrovėje „Vodacom“. Iki 2014 m. Douglas Lubbe ėjo įvairias vadovaujančias pareigas „Vodacom“ Finansų padalinyje Pietų Afrikoje, buvo „Vodacom“ verslo Mozambike finansų vadovu ir laikinai einančiu generalinio direktoriaus pareigas. 2014 m. jis prisijungė prie „Telia Company“ įmonių grupės ir iki 2017 m. liepos ėjo Eurazijos regiono Finansų vadovo ir Veiklos valdymo vadovo pareigas Stambule. Nuo 2017 m. D. Lubbe paskirtas į „Telia Company“ įmonių grupės kontrolės vadovo pareigas Stokholme, o nuo 2019 m. – verslo Švedijoje („Telia Sverige AB“) finansų vadovo pareigas. Vienerius metus nuo 2019 m. rugsėjo iki 2020 m. rugsėjo laikinai ėjo „Telia Company“ įmonių grupės finansų vadovo pareigas. Nuo 2002 m. jis yra Pietų Afrikos atestuotų apskaitininkų instituto narys – atestuotas apskaitininkas, o 2005 m. baigė Pietų Kvinslando universiteto (Australija) Verslo administravimo magistro studijas. Šiuo metu kitų įmonių veikloje nedalyvauja ir „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į „Telia Lietuva“, adresu Saltoniškių g. 7A, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt.


Jei visuotinio akcininkų susirinkimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje ar Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje galios su pandemija susiję ribojimai, įskaitant karantiną, ir bus draudžiami ar ribojami atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai ar taikomi kitokie ribojimai, visuotiniame akcininkų susirinkime bus galima dalyvauti tik iš anksto balsuojant raštu, užpildžius bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrovė, rūpindamasi savo akcininkų ir darbuotojų sveikata, rekomenduoja pirmiausia apsvarstyti nuotolines Bendrojo balsavimo biuletenio gavimo ir išankstinio balsavimo galimybes, o į Bendrovės buveinę atvykti tik išimtiniu atveju, kai kitokios galimybės nėra.


PRIDEDAMA. Douglas Lubbe gyvenimo aprašymas


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.ltPriedas


CV_Douglas Lubbe_LT_2020.pdf