Danish
Offentliggjort: 2022-04-27 17:00:00 CEST
Investeringsforeningen PortfolioManager
Forløb af generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling i investeringsforeningen PortfolioManager

Nasdaq Copenhagen A/S
Postboks 1040
1007 København K

                                                27. april 2022

Forløb af ordinær generalforsamling i investeringsforeningen PortfolioManager

Investeringsforeningen PortfolioManager har i dag den 27. april 2022 afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for det forløbne år taget til efterretning og årsrapporten for 2021 blev godkendt. Samtidig blev det foreslåede udbytte for 2021 vedtaget.

Bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2021 og 2022 blev godkendt.

På generalforsamlingen blev Torben Knappe, Thomas Einfeldt og Jacob Buss genvalgt til bestyrelsen og konstituerede sig efterfølgende med Torben Knappe som formand og med Thomas Einfeldt som næstformand.

På generalforsamlingen blev PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som foreningens revisionsselskab.

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag, som blev fremlagt på generalforsamlingen:

  • Navneændring på afdeling Ændring af navn på afdeling ”Aktieugebrevet Invest KL” og tilhørende andelsklasse ”Aktieugebrevet Invest, kl n” til afdeling ”ØU Invest Balance KL” og andelsklasse ”ØU Invest Balance, kl n”. Generalforsamlingen tilsluttede sig navneændringen.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Venlig hilsen

Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Nina Trolle Boldt