Offentliggjort: 2021-03-09 14:36:48 CET
PFA Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Aconto udlodning af udbytter for regnskabsåret 2020

Bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest har vedtaget at foretage aconto-udlodning, som det fremgår af nedenstående.

 Investeringsforeningen PFA Invest                 
 
ISIN
  
Udbytte (kr. pr. andel)
Mellemlange ObligationerDK00607004330,30
KreditobligationerDK00604468964,50
Udenlandske ObligationerDK00607509663,30
Danske AktierDK006044662315,80
Globale AktierDK00604467060,00
Højt Udbytte AktierDK00604579019,40
Europa Value AktierDK00605791830,00
USA Stabile AktierDK00607508835,60
Balance ADK00605228292,20
Balance AADK00608143661,70
Balance BDK00604469792,50
Balance CDK00606228843,00

Udbytterne vil fragå afdelingernes indre værdi den 10. marts 2021 med valør den 12. marts 2021. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger, inklusive ret til aconto-udbytte er den 9. marts 2021. Første dag for handel med de enkelte afdelinger, eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 10. marts 2021.

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 25. marts 2021.

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

Stine Bernt Simonsen