English Estonian
Avaldatud: 2023-06-12 08:00:00 CEST
Enefit Green
Börsiteade

Enefit Greeni tootmisandmed - mai 2023

Enefit Green tootis mais 87,0 GWh elektrienergiat ehk 12% võrra vähem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutas enim tuuleoludest tingitud Eesti tuuleparkide madalam toodang.

Uued  ehituses olevad Leedu ja Eesti tuulepargid ning Eesti ja Poola päikesepargid toetasid elektritootmist (kokku +16,2  GWh).

Maikuu keskmised tuulekiirused olid Eesti ja Leedu tuuleparkides vastavalt 5,2 m/s ja 5,3 m/s (mais 2022 olid mõõdetud keskmised tuulekiirused vastavalt 6,2 m/s ja 6,0 m/s).

Koostootmise segmendi elektri- ja soojusenergia maikuu toodangumahud olid samuti mullusest madalamad kahanedes vastavalt 16,0% ja 18,0%. Selle peamiseks põhjuseks oli planeeritud hooldused Iru, Paide ja Valka jaamades. Pelletitoodang suurenes mais aastataguse perioodiga võrreldes 34% võrra 14,3 tuhande tonnini, põhjuseks iga-aastase tootmisseisaku ajaline nihe mullusega võrreldes.

   Mai 2023  Mai 2022 Muutus, %
Elektrienergia toodang riikide kaupa, GWh      
Eesti 49,7 62,6 -21%
Leedu 30,3 31,1 -3%
Läti 2,8 3,0 -8%
Poola 4,2 2,7 57%
Kokku 87,0 99,4 -12%
       
Elektrienergia toodang segmentide kaupa, GWh      
Tuul 62,5 79,5 -21%
sh. uued tuulepargid 9,6 - -
Koostootmine 12,8 15,3 -16%
Päike 11,7 4,6 155%
sh. uued päikesepargid 6,6 - -
Muud 0,1 0,1 -9%
Kokku 87,0 99,4 -12%
       
Soojusenergia, GWh 41,7 50,7 -18%
       
Pelletid, tuh t 14,3 10,7 34%


Lisainfo:
Kadri Korsten
Kommunikatsioonijuht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.