Avaldatud: 2021-03-17 13:00:00 CET
Coop Pank
Majandusaasta aruanne

Coop Pank 2020. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Coop Pank juhatus on koostanud 2020. aasta majandusaasta auditeeritud aruande. Võrreldes 11. veebruaril 2021 avaldatud auditeerimata majandustulemustega ei ole auditeeritud aruandes finantstulemuste osas erinevusi.

Coop Pank AS konsolideeritud aastaaruanne 2020 on lisatud sellele teatele ja tehakse kättesaadavaks panga kodulehel aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Aastaaruanne esitatakse kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

Coop Pank kasvatas 2020. aastal neljandat tegutsemisaastat järjest ärimahtusid 40%.

  • Panga klientide arv ulatus 2020. aasta lõpu seisuga 86 700 kliendini, kasvades aastaga 23 000 võrra ehk 36%.
  • Coop Panga laenuportfell kasvas 2020. aastal 671 miljoni euroni, kasvades aastaga 210 miljoni euro võrra ehk 46%. Laenuportfelli kvaliteet püsis vaatamata koroonakriisile stabiilne ja maksepuhkust kasutanud klientide maksevõime on taastunud. Võimalike laenukahjumite katteks moodustati 2020. aastal 4,8 miljonit eurot provisjone.
  • 2020. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 758 miljoni euroni, kasvades aastaga 251 miljoni euro võrra ehk 50%.
  • Coop Panga kasum ulatus 2020. aastal 7,3 miljoni euroni, kasvades aastaga 31%.
  • Panga omakapitali tootlus oli 7,8% ja kulude-tulude suhe langes 69% pealt 60% tasemele.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki lühikommentaar tulemustele:

„Coop Pank on tänaseks Eesti pangandusturul tegutsenud neli aastat. Kõik need aastad oleme juurutanud kasvustrateegiat ja suurendanud ärimahte keskmiselt 40% aastas. Tunnetame, et meie jalajälg Eesti majandusruumis üha suureneb. 2021. aastal jätkame meile seni edu toonud strateegiaga. Me tahame kasvada, me oleme proaktiivsed, me otsime kliendile lahendusi, mis sobivad tema elu ja/või äriga. Oleme omanikele lubanud, et 2022. aasta lõpuks on Coop Pangal vähemalt 100 000 klienti, meie laenuportfell on vähemalt 1 miljard eurot, meie finantseerimiskulu alaneb 0,7%-le, kulu-tulu suhe langeb 50%-le ja omakapitali tootlus tõuseb 15%-le. Meie meeskond teeb kõik endast oleneva, et antud lubadust täita.“

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 90 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902
E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee

ManusCoop Pank 2020_ET.pdf