Publicēts: 2021-08-30 08:38:00 CEST
Olainfarm
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

Paziņojums par nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu

Š.g. 27. augustā ir saņemts paziņojums par nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu. AS LHV Varahaldus (reģ. nr. 10572453) informēja, ka AS LHV Varahaldus pārvaldītie investīciju fondi ir samazinājuši balsstiesību skaitu AS “Olainfarm” zem 5% un ka pēc š.g. 24. augusta AS LHV Varahaldus pārvaldītajiem fondiem nepieder AS “Olainfarm” akcijas vai balsstiesības.
Paziņojums angļu valodā ir pievienots pielikumā.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

PielikumsNotification_AS LHV Varahaldus.pdf