English Lithuanian
Paskelbta: 2024-01-15 11:08:47 CET
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2024-01-15 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000630105
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB39026D
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB39026D
Atsiskaitymo data 2024-01-17
Išpirkimo data 2026-08-02
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 3,9
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 3,220
Vidutinis svertinis pelningumas, % 3,323
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 3,490
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 193 800 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 6 900 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 60 000 000,00
Apyvarta, EUR 61 894 640,59

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.