Publicēts: 2021-07-06 08:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Iekšējā informācija

Par AS “Latvijas Gāze” akciju dividendēm

2021. gada 9. jūlijs ir ieraksta datumus, uz kuru tiks fiksēts AS “Latvijas Gāze” (GZE1R, ISIN LV0000100899) akcionāru saraksts dividenžu saņemšanai.  

Tādējādi 2021. gada 8. jūlijs ir Ex-datums, sākot ar šo datumu iegādātās akcijas, par kurām ir pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems.

AS “Latvijas Gāze”  2021. gada 12. jūlijā veiks dividenžu izmaksu 0,27 EUR apmērā uz vienu akciju.

AS “Latvijas Gāze”  apliecina, ka dividendes tiek izmaksātas no peļņas, kas gūta 2020. gadā.

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde

Papildus informācija:
Sandra Joksta
t. 67 374 369, investor.relations@lg.lv