Publicēts: 2021-08-25 15:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS “Latvijas Gāze”: Latvijas Gāze koncerna nerevidētie finanšu rezultāti par 2021. gada pirmo pusgadu

Zemāka temperatūra apkures sezonā un ievērojami augstākas dabasgāzes cenas bija divi galvenie faktori, kas ietekmēja AS “Latvijas Gāze” finanšu rezultātus 2021. gada pirmajā pusgadā. Zemāka temperatūra palielināja AS “Latvijas Gāze” pārdošanas apjomus un AS “Gaso” sadales tīkla noslodzi. Vienlaikus ekonomikas atveseļošanās izraisītais dabasgāzes cenu kāpums sagādāja izaicinājumus 2021. gada pirmajā pusgadā un turpinās sagādāt izaicinājumus arī gada atlikušajā daļā.

Koncerna neto apgrozījums 2021. gada pirmajā pusgadā bija 154.3 miljoni EUR, EBITDA* sasniedza 13.0 miljonus EUR un neto peļņa bija 5.4 miljoni EUR.

2021. gada pirmajā pusgadā AS “Latvijas Gāze” klientiem Latvijā un ārvalstīs pārdeva 7 437 GWh dabasgāzes. Salīdzinājumā ar to pašu periodu 2020. gadā, pārdošanas apjomi ir pieauguši par 38%. Ārvalstīs pārdotā dabasgāze veidoja 37% no kopējā pārdošanas apjoma.

Latvijas Gāze koncerna nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati par 2021. gada trešo ceturksni tiks publicēti 2021. gada 24. novembrī.

*Vairāk informācijas par alternatīvajiem snieguma rādītājiem var atrast finanšu pārskatu 10. lappusē.

Papildus informācija:

Romāns Tjurins
Finanšu departamenta vadītājs
Tālrunis: + (371) 67 369 139
E-pasts: investor.relations@lg.lv

www.lg.lv

PielikumsIFRS Latvijas Gaze Konsolidetie Neauditetie 6 menesi 2021.pdf