Publicēts: 2018-10-12 15:11:00 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Finanšu kalendārs

Par izmaiņām likvidējamās ABLV Bank, AS publisko paziņojumu kalendārā

Rīga, Latvija, 2018-10-12 15:11 CEST -- Ievērojot Eiropas Centrālās bankas (ECB) šā gada 11. jūlija lēmumu, ar kuru likvidējamai ABLV Bank, AS anulēta kredītiestādes licence, ir veiktas izmaiņas sabiedrības publisko paziņojumu kalendārā.

Likvidējamā ABLV Bank, AS turpmāk nepublicēs nerevidētos ceturkšņu publiskos pārskatus, tai skaitā arī par 2018. gada 3. un 4. ceturksni.

Sabiedrība turpinās publicēt ikmēneša darbības pārskatus saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 136. panta 4. daļu, kā arī starpperiodu konsolidētos 6 mēnešu pārskatus un auditētos konsolidētos gada pārskatus.

2018. gada auditētais konsolidētais pārskats tiks publicēts laika posmā no 24.04.2019. līdz 30.04.2019.

 

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com